He / En

חדשות ועדכונים

סנן לפי

#AgeFriendlyTech – ניוזלטר מקצועי יולי 2018

18 | 7 | 16

עדכון לקוחות

בניוזלטר המובא לפניכם תוכלו לקרוא שני מאמרים פרי עטם של עוה"ד דודי כהן ומישה גיטרמן, שותפים במשרדנו. המאמר הראשון יסקור בפניכם את נושא הטכנולוגיות לגיל השלישי, ואיך ומדוע הוא הפך לאחד הנושאים המדוברים בעולם ההייטק. המאמר השני יציע פתרון יצירתי, השאול מתחום שוק ההון, לסוגיית הבטחת כספי הפיקדון של דיירי הדיור המוגן.

כששוק ההון והדיור המוגן נפגשו

18 | 7 | 16

עדכון לקוחות

הצעת החוק שפורסמה כ- 5 שנים לאחר פרסום חוק הדיור המוגן וכשנתיים בלבד ממועד כניסתו לתוקף של הסעיף בחוק הדיור המוגן, העוסק בבטוחות שימסרו לדיירי הדיור המוגן, מקורה בתובנה של המחוקק כי ההסדר המקורי, שנקבע בחוק הדיור המוגן להבטחת כספי הפיקדון של הדיירים, אינו משיג באופן מלא את מטרתו הראשונית.

"שנות הזהב" – על הקשר בין טכנולוגיה לגיל השלישי

18 | 6 | 10

עדכון לקוחות

במהלך העשור האחרון נערכו מחקרים רפואיים רבים שממצאיהם המוצלחים באים לידי ביטוי לא רק בשגשוגן של תעשיית התרופות והמכשירים הרפואיים, אלא גם בשינויים דמוגרפיים והוכחות הנצפות 'בשטח'.

 

אחד מהאלמנטים העולים מהמחקרים השונים, היא העובדה ש עד לשנת 2030 אוכלוסיית בני ה- 65+ צפויה להכפיל (!) את עצמה, ואילו כמות בני גילאי ה- 80+ תשלש (!) עצמה. המשמעות – אנחנו חיים יותר!