He / En

חדשות ועדכונים

סנן לפי

מזכר- גמול שעות נוספות

18 | 3 | 22

ביום 31.10.2017 ניתן פסק דין על ידי בית הדין הארצי לעבודה [עע (ארצי) 27280-06-16 ניסים לנקרי נ' אינופרו – פתרונות טכנולוגיים חדשניים בע"מ (פורסם בנבו, 31.10.2017)] הדן בסוגיית תשלום גמול שעות נוספות לעובדים שעיקר עבודתם מתבצעת מחוץ לחצרות המעסיק, אשר עשויים, לכאורה, להיחשב על ידי המעסיקים כעובדים שהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 לא חל עליהם.

פסק הדין צמצם את החריג שבסעיף סעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה (הקובע כי חוק שעות עבודה אינו חל על העסקתם של "עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיק כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם"), והגביר את החובה של המעסיק לבצע רישום של שעות עבודתם של עובדיו, וקבע שרק במקרים חריגים ומצומצמים חוק שעות עבודה לא יחול על עובדים שעבודתם מתבצעת מחוץ לחצרות המעסיק, ובהתאם, יש לשלם גם לעובדים אלה גמול שעות נוספות

כשיד ימין שוכחת מיד שמאל – הקלות לתאגידים בישראל

17 | 10 | 1

עדכון לקוחות

הרגולציה מתגברת, הבורסה בת"א מתייבשת, הרגולטורים מתעשתים ונחלצים להציל את המצב – למרות שיש לא מעטים הטוענים שהרגולטורים אחראים ישירות ל- 'בצורת' בבורסה. והנה, בחודש מרץ האחרון יצאה רשות ניירות ערך בבשורה – הקלה משמעותית לתאגידים קטנים.

תוכנות קוד פתוח ההיבט המשפטי – האם זה יעלה לכם בכוס בירה או בחשיפת הקוד הקנייני של המוצר שלכם

17 | 10 | 1

עדכון לקוחות

זה התחיל כרעיון נאצל, קבוצה של צעירים, 'היי-טקיסטים' שעוסקים בכתיבת תוכנות מחשב, החליטו שמאסו במסחור של ידע ורעיונות והחליטו באופן התנדבותי, להקים מאגרים הכוללים תוכנות מחשב אשר קוד המקור שלהן (קרי רצף ההוראות שמפעילות את התוכנה), יהיה פתוח לעיון הציבור הרחב, יאפשר זרימה חופשית של רעיונות ומידע בין מפתחים או מתכנתים.