תאגידים ומשפט עסקי

הפירמה מתמחה בכל היבטי המשפט המסחרי-העסקי ודיני תאגידים. לפירמה ניסיון רב בהקמה וברכישה של חברות ועסקים בישראל על ידי משקיעים זרים או ישראלים, ברכישת מניות של חברות פרטיות וציבוריות וברכישת נכסים, והכל, תוך הישענות על הידע המקצועי הנרחב הצבור בפירמה.

מיזוגים ורכישות

הפירמה מתמחה במתן שירותים משפטיים מלאים בתחום המיזוגים והרכישות, הכוללים תכנון מתווה הרכישה, הכנת תכניות למימון העסקאות ותכנון אסטרטגיות עבור הרוכשים ו/או עבור חברות המטרה וכן ייעוץ בנוגע להשלכות המס, דרישות רגולטוריות מקומיות, לרבות הגבלים עסקיים, דיני מכרזים ודיני עבודה, תוך השענות על הניסיון הבינלאומי העשיר שנצבר בפירמה והמומחיות שפותחה על ידה. בתחום זה, טיפלה הפירמה, כמשרד מוביל, בשורה ארוכה של עסקאות מיזוגים ורכישות לרבות עסקאות רחבות היקף כמו רכישת מניות ECI ע”י קבוצת Swarth, רכישת השליטה בחברת סקיילקס קורפוריישן בע”מ על ידי סאני אלקטרוניקה בע”מ, רכישת השליטה בחברת פרטנר תקשורת ע”י סקיילקס קורפוריישן בע”מ ורכישת 012 סמייל בע”מ על ידי חברת פרטנר תקשורת בע”מ.

שוק ההון

הפירמה מתמחה ומעניקה שירותים משפטיים כוללים בתחום שוק ההון לחברות ציבוריות רבות,לרבות הנפקות ראשוניות (IPO) של ניירות ערך לציבור, הנפקות חוזרות,הקצאת מניות, טיפול וניהול המגעים עם הרשויות השונות, כולל רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך, הכנת חוות דעת וטיפול שוטף בתפעול חברות ציבוריות לרבות ניהול שירותי המזכירות שלהן.

הון סיכון

הפירמה מייצגת קרנות הון סיכון, משקיעי הון סיכון, קרנות השקעה פרטיות וחברות הזנק. הפירמה מסייעת לקרנות הון הסיכון בהקמת הקרן, ומעניקה לקרנות ייעוץ כללי וייעוץ במסגרת השקעות. הפירמה מייצגת חברות הזנק במסגרת גיוסי הון ומעניקה לחברות ליווי משפטי שוטף בכל שלבי התפתחותן, לרבות הנפקות פרטיות וציבוריות, בארץ, באירופה ובארה”ב.

תקשורת

הפירמה מייצגת לקוחות בולטים העוסקים בתחום התקשורת, ובכלל זה, בתחום האינטרנט ובתחום התקשורת הסלולרית, ובתחום של יבוא, שיווק ומתן שירות למכשירי קצה סלולריים.

מקרקעין, תכנון ובניה

הפירמה מייצגת לקוחות בולטים בישראל הפועלים בתחום ייזום נדל”ן, לרבות ייזום וניהול דיור מוגן לגיל השלישי, החל משלב איתור הפרויקט, התקשרות לרכישת המקרקעין, ליווי משפטי צמוד במהלך בניית הפרויקט ושל ניהול הפרויקט לאחר השלמתו. הפירמה מציעה גם מגוון רחב של שירותים ליזמים וקבלנים בתחומי הבניה למגורים, לרבות פרויקטים של פינוי ובינוי ותמ”א 38.

ליטיגציה

מחלקת הליטיגציה, בראשות עו”ד ארי מילשטיין, מתמחה בטיפול בהליכים משפטיים ומעין משפטיים בתחום המסחרי, בעתירות בנושאי מכרזים, תכנון ובניה, בנקאות, זכויות בתוכנה, מאבקי שליטה וסכסוכים כספיים מורכבים אחרים. הפירמה היתה מעורבת בהליכים משפטיים רבים, ופסקי הדין בחלק מהם הפכו לתקדימיים משפטיים מחייבים.