He / En

זהר אוזדין

פרטי התקשורת

Zohar@yaa-law.com

03-6086888

Linkedin

חזרה לצוות שלנו

שותף במשרד יוסי אברהם ושות' וממובילי תחומי המשפט המסחרי, מיזוגים ורכישות (M&A) ושוק ההון במשרד.

 

זהר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לתאגידים פרטיים וציבוריים בכל תחומי המשפט התאגידי והמסחרי, כולל במגוון רחב של עסקאות מסחריות בינלאומיות ומקומיות, לרבות מיזוגים ורכישות, השקעות הון סיכון, מיזמים משותפים, שיתופי פעולה אסטרטגיים, ועוד.

 

בכלל זה, מלווה זהר יזמים וחברות הזנק (Start-Up) בתחום ההייטק בכל שלבי ההתפתחות, החל מהשלב היזמי, עובר בשלבי ההקמה וההבשלה של החברות , וכלה בעסקאות מיזוג ורכישה ('exit') או בהנפקת מניותיהן של החברות לציבור ('IPO').

 

זהר מחזיק בהבנה מקיפה בדיני ניירות ערך ישראליים וזרים, בדגש על מדינות האיחוד האירופי (EU) וארה"ב. לזהר גם נסיון רב בהובלת גיוסי הון וחוב מהציבור ומגורמים פרטיים בהיקפים משמעותיים, בישראל ובחו"ל, ובכלל זה ייצוג בפני רשויות רגלוטוריות וגופים שונים, לרבות רשות ניירות ערך, בורסות (לרבות, בגרמניה ובצרפת), חתמים, חברות דירוג ועוד.

 

כמו-כן, מטפל זהר בעסקאות בעלי שליטה, בנושאי ממשל תאגידי ותגמול לבכירים ובנושאים שונים הנוגעים  לניירות ערך.

 

לאורך השנים, טווה זהר מערכת קשרים רחבה ואיכותית, המאפשרת לו להעניק את השירותים המותאמים והמדויקים ביותר לכל לקוח.

 

ניסיונו הרב של זהר במגזר הפיננסי הבינלאומי, מעניק לו יתרון משמעותי בהבנת הזירה התאגידית והעסקית בישראל ומחוצה לה, ומאפשר לו להעניק פתרונות יצירתיים וחדשניים במטרה להגשים את יעדי לקוחותיו, הן ברמה המשפטית והן ברמה המסחרית.

 

כמו כן, מחזיק זהר בהתמחות ייחודית בתחום האנרגיות המתחדשות, בו הוא מלווה ומייצג לקוחות ישראליים וזרים כאחד במסגרת מכרזים שונים, הסכמי מימון עם בנקים ומוסדות פיננסיים, הסכמים עם בעלי קרקע, ניהול שיתופי פעולה אסטרטגיים מורכבים ועוד.

 

בנוסף, עוסק זהר גם בתחום הנדל"ן, לרבות בהיבטים של פיתוח ובנייה, מימון, ניהול נכסים ועסקאות רכישה וחכירה.

השכלה

תואר ראשון במשפטים (LL.B), אוניברסיטת תל אביב, 1995

תואר ראשון בלימודים כלליים ובינתחומיים (B.A), אוניברסיטת תל אביב, 1996, בהצטיינות

תואר שני במימון (M.S), City University of New York, 1999, בהצטיינות יתרה

הסמכה

חבר בלשכת עורכי הדין משנת 1996

שפות

עברית, אנגלית