He / En

מיכאל גיטרמן

פרטי התקשורת

mishagit@yaa-law.com

03-6086888

Linkedin

חזרה לצוות שלנו

ראש מחלקת הייטק וטכנולוגיה במשרד יוסי אברהם ושות', וממובילי תחומי המשפט המסחרי ומיזוגים ורכישות (M&A).

 

מיכאל (מישה) מעניק ייצוג וליווי משפטי לחברות ציבוריות ופרטיות ממגוון נרחב של ענפים, ומתמחה בליווי חברות הזנק (Startup) בכל שלבי חייהן, בעריכה וניהול של עסקאות מיזוג ורכישה והשקעות מורכבות.

 

בטרם הצטרף למשרד כשותף, עבד מישה שנים רבות במגזר העסקי בתחום ההשקעות הריאליות ובכלל זה כיהן כדירקטור במספר חברות, ציבוריות ופרטיות כאחד, ובין היתר כדירקטור חיצוני וכדירקטור מטעם בעלי מניות מיעוט.

 

במסגרת זו, הוביל והשתתף מישה בישיבות דירקטוריון רבות בחברות בשלבי התפתחות שונים ומגוונים, וכן בהליכים אינטגראליים בחיי חברות, לרבות גיבוש תכניות עסקיות, עריכת דו"חות כספיים והליכי הנפקה וגילוי נאותות (Due Diligence).

בנוסף, מישה הוא חבר בנבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות.

 

הזיקה האישית והמעשית לתחומי עיסוקו והניסיון הרב שצבר, הן בעולם העסקי והן בעולם המשפטי, מלווים את מישה בעבודתו ומעניקים לו יתרון משמעותי בהבנת הסביבה העסקית בה פועלים לקוחותיו, ובביאור יעדיהם וצרכיהם העסקיים.

הבנה זו, לצד רשת קשרים נרחבת שטווה לאורך השנים, מספקות למישה את ארגז הכלים הדרוש על מנת להעניק ללקוחותיו פתרונות משפטיים יצירתיים, חדשניים ודינאמיים.

 

כמו כן, מחזיק מישה במומחיות ייחודית בתחום ההשקעות, ובמרוצת השנים ייצג וליווה מגוון משקיעים פרטיים, קרנות השקעה פרטיות וקרנות הון סיכון בקשת רחבה של עסקאות.

 

בתחום שוק ההון, מעניק מישה ייעוץ משפטי לחברות ציבוריות בפעילותן המסחרית השוטפת, הן בהתנהלותן החיצונית כלפי הרשויות הרלוונטיות והן בזו הפנימית, לרבות ענייני ניהול ממשל תאגידי תקין, עסקאות בעלי עניין, תכניות תגמול לבכירים ועוד.

השכלה

תואר ראשון במשפטים (LL.B), אוניברסיטת תל אביב, 1995

תואר ראשון בכלכלה (B.A), אוניברסיטת תל אביב, 1995

הסמכה

חבר בלשכת עורכי הדין משנת 1996

שפות

עברית, אנגלית,רוסית